Havarijná služba pre bytové domy

Spoločnosť Krtkovanie s.r.o. veľmi úzko spolupracuje s niekoľkými spoločnosťami, ktoré sa venujú správe bytových domov. Aj túto zákazku sme realizovali pre zmluvný bytový dom v Moste pri Bratislave.

Obyvateľka tejto bytovky nám nahlásila poruchu – neodtekanie toalety. Po dostavení sa na miesto havarijného zásahu sme zvolili TV monitoring kanalizačného systému, aby sme zistili, kde sa presne nachádza príčina upchatia. Následne bolo zistené, v celej centrálnej stúpačke sa nachádza odpadová voda, ktorú sme boli nútení vypustiť.

Krtkovanie

Následne sme zvolili ako techniku na odstránenie poruchy mechanické krtkovanie. Na to nám poslúžil elektrický „krtko“ značky REMS Cobra 32 .