HomeCategory

Čistenie tlakom vody

IMG_20210413_140406

Dlhodobá spolupráca s našimi zmluvnými partnermi je pre nás veľmi dôležitá. Pre súkromnú spoločnosť realizujeme pravidelné prečistenie kanalizácie raz ročne. Samozrejmosťou je aj preventívne vyčistenie všetkých sifónov a prepláchnutie potrubí vysokým tlakom vody v objekte spoločnosti tak, aby nedochádzalo k zaneseniu potrubí a následným havarijným stavom.

Prevencia je vždy lacnejšia záležitosť, ako odstraňovanie havárie na kanalizácii, ktorá je takmer vždy spojená s väčšími škodami, nielen na potrubí, ale aj na ostatných veciach, ktoré sú bežne používané.

Realizovali sme:

  • preventívne vyčistenie sifónov
  • prepláchnutie kanalizácie vysokým tlakom vody
  • monitoring hlavných trás potrubia

 

Dnes sme realizovali čistenie dažďovej kanalizácie pre nášho klienta – bytový dom v Topoľčanoch.

Úloha bola jednoznačná: sprevádzkovať odvodnenie v okolí bytovky tak, aby neprichádzalo k podmývaniu bytového domu.

Realizovali sme:

  • ručné vyčistenie daždových vpustí
  • vyrezanie koreňov z rúr
  • mechanické vyčistenie a odstránenie hrubých nečistôt
  • vyčistenie tlakom vody – vymytie blata
  • odstránenie odpadu
  • upratanie po práci 🙂 – tak ako vždy

 

Kontaktujte nás teraz

Kontaktujte nás!

Kontakt

+421 940 080 700
info@krtkovanie.org
Orgovánová 8, Most pri Bratislave, 90046

HAVARIJNÁ SLUŽBA

NONSTOP

PLATBA KARTOU

https://www.krtkovanie.org/wp-content/uploads/2021/11/terminal-maly.png

Copyright 2021 - Krtkovanie s.r.o.