HomeProject

Project

IMG_20210413_140406

Dlhodobá spolupráca s našimi zmluvnými partnermi je pre nás veľmi dôležitá. Pre súkromnú spoločnosť realizujeme pravidelné prečistenie kanalizácie raz ročne. Samozrejmosťou je aj preventívne vyčistenie všetkých sifónov a prepláchnutie potrubí vysokým tlakom vody v objekte spoločnosti tak, aby nedochádzalo k zaneseniu potrubí a následným havarijným stavom.

Prevencia je vždy lacnejšia záležitosť, ako odstraňovanie havárie na kanalizácii, ktorá je takmer vždy spojená s väčšími škodami, nielen na potrubí, ale aj na ostatných veciach, ktoré sú bežne používané.

Realizovali sme:

 • preventívne vyčistenie sifónov
 • prepláchnutie kanalizácie vysokým tlakom vody
 • monitoring hlavných trás potrubia

 

Boli sme privolaný neziskovou organizáciou Depaul na monitoring potrubia. Nakoľko bolo podozrenie z prasknutej kanalizácie v stupačke komplexu.

Cez najvyššie miesto v budove sme vykonali monitoring kanalizácie endoskopickou kamerou. Zistili sme zlé zapojenie kanalizácie a zvertanie a popraskanie spojov na rôznych miestach. Tieto netesnosti spôsobili to, že splaškové vody pretekali a boli nasaté obvodovým murivom. Následne prišlo k opadaniu vonkajšej omietky.

Realizovali sme:

 • monitoring a diagnostiku kanalizácie
 • dodali sme správu z monitoringu, podľa ktorej sa objednávateľ rozhodne o ďalšom postupe

Podrobnejšie informácie na túto tému si môžete pozrieť aj na našej webovej stránke www.monitoring-kanalizacie.sk

 

 

 

Boli sme privolaný Mestskou časťou Bratislava – Podunajské biskupice na monitoring kanalizácie.

Cez revíznu šachtu kanalizácie sme vykonali monitoring kanalizácie endoskopickou kamerou. Zistili sme silné znečistenie a zanesenie troch vetví splaškovej kanlizácie nánosom štrku s podozrením na prepadnutie kanalizácie.

Realizovali sme:

 • monitoring a diagnostiku kanalizácie
 • odporučili sme vykonať kompletné vysatie a vyčistenie a následný opakovaný monitoring na vylúčenie, alebo potvrdenie prepadnutej kanalizácie

Prácu sme vykonali do 2 hodín od nahlásenia poruchy.

 

 

Dnes sme realizovali čistenie dažďovej kanalizácie pre nášho klienta – bytový dom v Topoľčanoch.

Úloha bola jednoznačná: sprevádzkovať odvodnenie v okolí bytovky tak, aby neprichádzalo k podmývaniu bytového domu.

Realizovali sme:

 • ručné vyčistenie daždových vpustí
 • vyrezanie koreňov z rúr
 • mechanické vyčistenie a odstránenie hrubých nečistôt
 • vyčistenie tlakom vody – vymytie blata
 • odstránenie odpadu
 • upratanie po práci 🙂 – tak ako vždy

 

Kontaktujte nás teraz

Kontaktujte nás!

Kontakt

+421 940 080 700
info@krtkovanie.org
Orgovánová 8, Most pri Bratislave, 90046

HAVARIJNÁ SLUŽBA

NONSTOP

PLATBA KARTOU

https://www.krtkovanie.org/wp-content/uploads/2021/11/terminal-maly.png

Copyright 2021 - Krtkovanie s.r.o.