Našou hlavnou činnosťou ako už aj z názvu našej spoločnosti vyplýva, je čistenie kanalizačných systémov a domových a bytových odpadov. Takzvané krtkovanie je ľudový názov mechanického odstránenia prekážky v potrubí tak, aby potrubie znovu plnilo svoj účel a bolo teda čisté a priechodné.

S čím vám vieme pomôcť?

Najčastejšími problémami s ktorými sa na nás obraciate, sú upchaté odpadové potrubia v bytoch a domoch. Problémy ktoré dokážeme odstrániť:

  • upchatý kuchynský drez
  • upchatý záchod
  • upchatá sprcha
  • upchaté umývadlo
  • upchatý hlavný odtok z domu
  • upchaté stúpačkové rozvody v bytovkách
  • čistenie a servis prečerpávacích staníc