Našou hlavnou činnosťou ako už aj z názvu našej spoločnosti vyplýva, je čistenie kanalizačných systémov a domových a bytových odpadov. Takzvané krtkovanie je ľudový názov mechanického odstránenia prekážky v potrubí tak, aby potrubie znovu plnilo svoj účel a bolo teda čisté a priechodné.

S čím vám vieme pomôcť?

Najčastejšími problémami s ktorými sa na nás obraciate, sú upchaté odpadové potrubia v bytoch a domoch. Problémy ktoré dokážeme odstrániť:

  • upchatý kuchynský drez
  • upchatý záchod
  • upchatá sprcha
  • upchaté umývadlo
  • upchatý hlavný odtok z domu
  • upchaté stúpačkové rozvody v bytovkách
  • čistenie a servis prečerpávacích staníc

Krtkovanie je veľmi rýchly spôsob, ako uvoľniť upchaté potrubie. Upchatá kanalizačná rúra vie spôsobiť nemalé škody na majetku hlavne vtedy ak si to všimnete neskoro. V takom prípade sa môže napríklad stúpačková rúra upchať a splašky môžu vyraziť v inom byte.

Nezanedbajte prevenciu

Spoločnosť Krtkovanie s.r.o. ponúka aj služby preventívneho prečistenia kanalizačných a odpadových potrubí, či sifónov. Odporúčaná doba preventívneho čistenia je jeden krát za rok. Preventívnym čistením potrubia predídete vzniku upchatia odtoku, čím ušetríte nemalé finančné prostriedky a uchránite tým pred spôsobenou škodou vás aj vašich susedov.

0940 080 700
DISPEČING NONSTOP